گواهینامه‌ها و استانداردها

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

برای طراحی و تولید کیسه‌های پودر بیکربنات، کارتریج پودر بیکربنات، ست بلاد لاین استرلیزه، و ست سوزن فیستولای استرلیزه برای درمان دیالیز در صنایع پزشکی فارمد

دانلود فایل استاندارد

گواهینامه تضمین کیفیت cGMP) QSR 21 CFR 820)

طراحی و تولید کیسه‌های پودر بیکربنات، کارتریج پودر بیکربنات، ست بلاد لاین استرلیزه، و ست سوزن فیستولای استرلیزه برای درمان دیالیز، ست کتتر، محلول همودیالیز تولید غیر استریل و محصول استرلیزه کیسه خون از FDA به شرکت صنایع پزشکی فارمد

دانلود فایل استاندارد